ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐานสำหรับครู 21-22 พ.ค. ุุ2566
( จำนวน 20 รูป / ดู 19 ครั้ง )
กิจกรรมทำบุญตักบาตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 15 พฤษภาคม 2566
( จำนวน 14 รูป / ดู 40 ครั้ง )
กิจกรรมมุฑิตาคารวะ 4-7 เมษายน 2566 ณ เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
( จำนวน 34 รูป / ดู 143 ครั้ง )
วันที่ 30 มีนาคม 2566 คณะกรรมการกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชุดเดิมส่งมอบงานให้คณะกรรมการชุด
( จำนวน 16 รูป / ดู 133 ครั้ง )
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนห้อง Platinum Law ปีการศึกษา 2565 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565
( จำนวน 19 รูป / ดู 196 ครั้ง )
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
( จำนวน 25 รูป / ดู 269 ครั้ง )
กิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2565 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
( จำนวน 33 รูป / ดู 367 ครั้ง )
กลุ่มสาระสังคมศึกษาร่วมอวยพรปีใหม่คณะผู้บริหาร ปีพ.ศ. 2566
( จำนวน 4 รูป / ดู 134 ครั้ง )
กิจกรรมเรียนรู้เพิ่มเติม Politics and Law 4/7,5/7,6/7 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 ธันวาคม
( จำนวน 10 รูป / ดู 104 ครั้ง )
กิจกรรม Kkw Social Movement 8 ธันวาคม 2565
( จำนวน 10 รูป / ดู 107 ครั้ง )