ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ ท่านจารุลักษณ์ เรื่องสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ 10 ก.พ. 2564
( จำนวน 10 รูป / ดู 200 ครั้ง )
กิจกรรม Social kkw movement 2020 18 ธันวาคม 2563
( จำนวน 50 รูป / ดู 1178 ครั้ง )
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมร่วมไว้อาลัยคูรพ่อพัฒน์ สินธ์ภูมิ บิดาคุณครูพวงผกา ศรีโบราณ
( จำนวน 4 รูป / ดู 217 ครั้ง )
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูนิลาวัลย์ น้อยชมภู (ครูขวัญ) บัณฑิตใหม่
( จำนวน 30 รูป / ดู 780 ครั้ง )
มอบเหรียญคนเก่ง ผู้ได้คะแนนยอดเยี่ยมการสอบเสริมปัญญา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
( จำนวน 6 รูป / ดู 239 ครั้ง )
ประชุมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563 และกิจกรรมยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่
( จำนวน 10 รูป / ดู 313 ครั้ง )
ลงนาม Mou ความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเกี่ยวกับการจัด
( จำนวน 5 รูป / ดู 212 ครั้ง )
ประชุมกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 30 ตุลาคม 2563
( จำนวน 20 รูป / ดู 514 ครั้ง )
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ 6 ตุล
( จำนวน 15 รูป / ดู 547 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระสังคม ทัศนศึกษาห้องเรียนพิเศษ นิติ-รัฐศาสตร์ 8 ตุลาคม 2563
( จำนวน 3 รูป / ดู 197 ครั้ง )