ภาพกิจกรรม
กิจกรรมมุฑิตาคารวะ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด 30 กันยายน 2563
( จำนวน 23 รูป / ดู 734 ครั้ง )
กิจกรรมมุฑิตาคารวะ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 29 กันยายน 2563
( จำนวน 60 รูป / ดู 1210 ครั้ง )
โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2563
( จำนวน 43 รูป / ดู 1025 ครั้ง )
การแข่งขันละครเวที ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 กันยายน 2563
( จำนวน 38 รูป / ดู 1021 ครั้ง )
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ศึกษาดูงานกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 10 กันยายน 2563
( จำนวน 20 รูป / ดู 577 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 20 สิงหาคม 2563
( จำนวน 6 รูป / ดู 180 ครั้ง )
ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 19 สิงหาคม 2563
( จำนวน 28 รูป / ดู 821 ครั้ง )
นักเรียน Politics &Law ห้อง 4/7 ศึกษาดูงานนิทรรศการวันระพี ณ ศาลจังหวัดขอนแก่น 7 สิงหาคม 2563
( จำนวน 49 รูป / ดู 1246 ครั้ง )
ประชุมกลุ่มสาระสังคมศึกษาครั้ง 9/2563 ณ ห้อง easy social
( จำนวน 10 รูป / ดู 245 ครั้ง )
กิจกรรมมุฑิตาคารวะและศึกษาดูงานเปรียบเทียบกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ณ จังหวัดเพชรบุรี-ราชบ
( จำนวน 15 รูป / ดู 558 ครั้ง )