ภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระสังคมศึกษาร่วม กิจกรรม Kkw Run 3 ธันวาคม 2565
( จำนวน 9 รูป / ดู 102 ครั้ง )
ประชุมเตรียมงาน social movement 2565
( จำนวน 5 รูป / ดู 93 ครั้ง )
กิจกรรมปฐมนิเทศในหลักสูตรเรียนร่วม คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน Foudati
( จำนวน 2 รูป / ดู 74 ครั้ง )
โครงการค่ายการเรียนรู้ NBTC YOUNG SMART ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17-20 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเร
( จำนวน 4 รูป / ดู 74 ครั้ง )
โครงการห้องเรียนพิเศษ Platinum Law ศูนย์สิทธิมนุษยชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
( จำนวน 3 รูป / ดู 61 ครั้ง )
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศราวุฒิ ช่วยเงิน บัณฑิตวิทยาลัยจากจุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(สาขาเทคโนโลยีการศึก
( จำนวน 9 รูป / ดู 96 ครั้ง )
โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สายส่ง กฟผ ปี 2565 ณ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี 25-28 ตุลาคม 2565
( จำนวน 39 รูป / ดู 295 ครั้ง )
การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม หลักสูตรการส่งเสริมครูให้เป็นซุปเปอร์ครูปีที่813-16 ตุลาคม 65 โดยครูยุ
( จำนวน 17 รูป / ดู 223 ครั้ง )
ภาพกิจกรรมค่ายวิชาการ Plitic&Law วันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 ณ จ.ชลบุรี
( จำนวน 41 รูป / ดู 515 ครั้ง )
กิจกรรม มุฑิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ 15 กันยายน 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
( จำนวน 15 รูป / ดู 249 ครั้ง )