ภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ได้จัดกิจกรรมมอบสาส์นตราตั้งและป้ายศูนย์
( จำนวน 20 รูป / ดู 495 ครั้ง )
ประชุมกรอบความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างห้องเรียนนิติรัฐศาสตร์ ร.ร.ขอนแก่นวิทยายนกับวิทลัยการปกครองมห
( จำนวน 5 รูป / ดู 195 ครั้ง )
ประเมินครูผู้ช่วย 19 พฤศจิกายน 2564
( จำนวน 15 รูป / ดู 498 ครั้ง )
คุณหญิงกัลยา โสภณพาณิช ตรวจเยี่ยมห้องเรียน Smart Classroom 20 ต.ค.2564
( จำนวน 24 รูป / ดู 699 ครั้ง )
ประเมินครูผู้ช่วย 14-15 ตุลาคม 2564
( จำนวน 14 รูป / ดู 546 ครั้ง )
ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด.ขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการจัดอบรมออนไลน์ 11 กันยายน 25
( จำนวน 10 รูป / ดู 252 ครั้ง )
โครงการค่ายนิติวิทยาศาสตร์ นักเรียนห้อง Platunum Politics and Law classroom 5-6 เมษายน 2564 ณ บ้านวิ
( จำนวน 24 รูป / ดู 844 ครั้ง )
กิจกรรมมุฑิตาคารวะ ณ Blusky Hotel เขาค้อ 20 มีนาคม 64
( จำนวน 20 รูป / ดู 603 ครั้ง )
กิจกรรมบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันพระราชทานนามโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 11 ก.พ. 2564
( จำนวน 10 รูป / ดู 234 ครั้ง )
กิจกรรมถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษาเนื่องในวันพระราชทานนามโรงเรียน 11 ก.พ. 2564
( จำนวน 20 รูป / ดู 542 ครั้ง )