ทำเนียบบุคลากร
ชื่อ-สกุล : นางพวงผกา ศรีโบราณ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษงานวิชาการ หัวหน้าระดับ ม.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :