ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมกลุ่มสาระสังคมศึกษา (อ่าน 361) 14 มิ.ย. 61
ไหว้ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน (อ่าน 558) 14 มิ.ย. 61
ร่วมกิจกรรมประชุมสภานักเรียน (อ่าน 316) 09 มิ.ย. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ สพม 25 ณ โรงเรียนนครขอนแก่น (อ่าน 339) 09 มิ.ย. 61
ร่วมงานฌาปณกิจศพ คุณพ่อเคน เกตุษา ณ บ้านหนองบอน อ.โกสุมพิสัยจ.มหาสารคาม (อ่าน 393) 09 มิ.ย. 61