ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 119.24 KB 409
ผลสอบความเป็นเลิศ ปี 2560 ระดับ ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.55 KB 861
ผลสอบความเป็นเลิศ ปี 2560 ระดับ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 520.6 KB 1004
ผลสอบความเป็นเลิศ ปี 2560 ระดับ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 508.01 KB 1223
ผลสอบความเป็นเลิศ ปี 2560 ระดับ ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 755.64 KB 975
ผลสอบความเป็นเลิศ ปี 2560 ระดับ ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 549.65 KB 931
ผลสอบความเป็นเลิศ ปี 2560 ระดับ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 521.04 KB 1142
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ปี 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.21 KB 484
แนวสอบวัดความเป็นเลิศ ม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 6433
ตรวจสอบห้องสอบวัดความเป็นเลิศทางสังคมศึกษาชั้น ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.5 KB 792
ตรวจห้องสอบ ฺBest social ม 1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 337.5 KB 667
ตรวจห้องสอบ ฺBest social ม 4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 153 KB 699
ห้องสอบ Best Social ม 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.5 KB 555
ห้องสอบ Best Social ม6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135 KB 519
ผลสอบ Best ม 1-2ครั้งที่ 6 ปี 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 131.48 KB 1080
ผลสอบ Best ม 3 ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 567.37 KB 812
ผลสอบ Best ม 4 ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.71 KB 1047
ผลสอบ Best ม 5 ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 541.85 KB 1654
ผลสอบ Best ม 6 ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 605.97 KB 1225
หลักสูตรการออกข้อสอบ Best of Social VII Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.93 KB 395
ใบสม้คร Unkown Document ขนาดไฟล์ 36.67 KB 320
QRcode สมัครสอบ Best of Social Unkown Document ขนาดไฟล์ 147.91 KB 321
รายละเอียดการสมัครสอบ Best of Social VII Unkown Document ขนาดไฟล์ 119.41 KB 367
ผลสอบรวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ฺ Bestปี 2562 ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 178.91 KB 421
ผลสอบรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ฺ Bestปี 2562 ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 189.62 KB 505
ผลสอบเรียงคะแนนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( ฺ Bestปี 2562 ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 54.99 KB 443
ผลสอบเรียงคะแนนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( ฺ Bestปี 2562 ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 52.52 KB 534
ผลสอบเรียงคะแนนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( ฺ Bestปี 2562 ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 53.04 KB 478
ผลสอบเรียงคะแนนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( ฺ Bestปี 2562 ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 57.9 KB 593
ผลสอบเรียงคะแนนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( ฺ Bestปี 2562 ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 59.15 KB 634
ผลสอบเรียงคะแนนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( ฺ Bestปี 2562 ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 57.85 KB 566
ผลสอบเรียงคะแนนเฉพาะระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ( ฺ Bestปี 2562 ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.07 KB 347
ผลสอบเรียงคะแนนเฉพาะระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ( ฺ Bestปี 2562 ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.32 KB 383
ผลสอบเรียงคะแนนเฉพาะระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ( ฺ Bestปี 2562 ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 36.69 KB 480
เกียรติบัตรรางวัลชมเชยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Unkown Document ขนาดไฟล์ 311.52 KB 345
เกียรติบัตรรางวัลชมเชยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Unkown Document ขนาดไฟล์ 311.48 KB 358
เกียรติบัตรรางวัลชมเชยระดับประถมศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 311.51 KB 347