ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 119.24 KB 458
ผลสอบความเป็นเลิศ ปี 2560 ระดับ ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.55 KB 958
ผลสอบความเป็นเลิศ ปี 2560 ระดับ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 520.6 KB 1098
ผลสอบความเป็นเลิศ ปี 2560 ระดับ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 508.01 KB 1411
ผลสอบความเป็นเลิศ ปี 2560 ระดับ ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 755.64 KB 1127
ผลสอบความเป็นเลิศ ปี 2560 ระดับ ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 549.65 KB 1038
ผลสอบความเป็นเลิศ ปี 2560 ระดับ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 521.04 KB 1323
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ปี 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.21 KB 552
แนวสอบวัดความเป็นเลิศ ม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 7655
ตรวจสอบห้องสอบวัดความเป็นเลิศทางสังคมศึกษาชั้น ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.5 KB 882
ตรวจห้องสอบ ฺBest social ม 1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 337.5 KB 761
ตรวจห้องสอบ ฺBest social ม 4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 153 KB 770
ห้องสอบ Best Social ม 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.5 KB 645
ห้องสอบ Best Social ม6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135 KB 720
ผลสอบ Best ม 1-2ครั้งที่ 6 ปี 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 131.48 KB 1193
ผลสอบ Best ม 3 ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 567.37 KB 943
ผลสอบ Best ม 4 ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.71 KB 1165
ผลสอบ Best ม 5 ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 541.85 KB 1792
ผลสอบ Best ม 6 ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 605.97 KB 1366
หลักสูตรการออกข้อสอบ Best of Social VII Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.93 KB 444
ใบสม้คร Unkown Document ขนาดไฟล์ 36.67 KB 376
QRcode สมัครสอบ Best of Social Unkown Document ขนาดไฟล์ 147.91 KB 375
รายละเอียดการสมัครสอบ Best of Social VII Unkown Document ขนาดไฟล์ 119.41 KB 422
ผลสอบรวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ฺ Bestปี 2562 ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 178.91 KB 613
ผลสอบรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ฺ Bestปี 2562 ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 189.62 KB 659
ผลสอบเรียงคะแนนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( ฺ Bestปี 2562 ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 54.99 KB 520
ผลสอบเรียงคะแนนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( ฺ Bestปี 2562 ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 52.52 KB 645
ผลสอบเรียงคะแนนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( ฺ Bestปี 2562 ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 53.04 KB 734
ผลสอบเรียงคะแนนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( ฺ Bestปี 2562 ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 57.9 KB 831
ผลสอบเรียงคะแนนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( ฺ Bestปี 2562 ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 59.15 KB 824
ผลสอบเรียงคะแนนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( ฺ Bestปี 2562 ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 57.85 KB 685
ผลสอบเรียงคะแนนเฉพาะระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ( ฺ Bestปี 2562 ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.07 KB 407
ผลสอบเรียงคะแนนเฉพาะระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ( ฺ Bestปี 2562 ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.32 KB 451
ผลสอบเรียงคะแนนเฉพาะระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ( ฺ Bestปี 2562 ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 36.69 KB 591
เกียรติบัตรรางวัลชมเชยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Unkown Document ขนาดไฟล์ 311.52 KB 395
เกียรติบัตรรางวัลชมเชยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Unkown Document ขนาดไฟล์ 311.48 KB 410
เกียรติบัตรรางวัลชมเชยระดับประถมศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 311.51 KB 400