ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 119.24 KB 421
ผลสอบความเป็นเลิศ ปี 2560 ระดับ ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.55 KB 890
ผลสอบความเป็นเลิศ ปี 2560 ระดับ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 520.6 KB 1021
ผลสอบความเป็นเลิศ ปี 2560 ระดับ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 508.01 KB 1308
ผลสอบความเป็นเลิศ ปี 2560 ระดับ ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 755.64 KB 1012
ผลสอบความเป็นเลิศ ปี 2560 ระดับ ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 549.65 KB 964
ผลสอบความเป็นเลิศ ปี 2560 ระดับ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 521.04 KB 1171
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ปี 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.21 KB 497
แนวสอบวัดความเป็นเลิศ ม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 6654
ตรวจสอบห้องสอบวัดความเป็นเลิศทางสังคมศึกษาชั้น ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.5 KB 820
ตรวจห้องสอบ ฺBest social ม 1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 337.5 KB 696
ตรวจห้องสอบ ฺBest social ม 4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 153 KB 718
ห้องสอบ Best Social ม 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.5 KB 573
ห้องสอบ Best Social ม6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135 KB 573
ผลสอบ Best ม 1-2ครั้งที่ 6 ปี 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 131.48 KB 1109
ผลสอบ Best ม 3 ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 567.37 KB 843
ผลสอบ Best ม 4 ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.71 KB 1075
ผลสอบ Best ม 5 ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 541.85 KB 1686
ผลสอบ Best ม 6 ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 605.97 KB 1273
หลักสูตรการออกข้อสอบ Best of Social VII Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.93 KB 407
ใบสม้คร Unkown Document ขนาดไฟล์ 36.67 KB 333
QRcode สมัครสอบ Best of Social Unkown Document ขนาดไฟล์ 147.91 KB 333
รายละเอียดการสมัครสอบ Best of Social VII Unkown Document ขนาดไฟล์ 119.41 KB 381
ผลสอบรวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ฺ Bestปี 2562 ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 178.91 KB 456
ผลสอบรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ฺ Bestปี 2562 ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 189.62 KB 542
ผลสอบเรียงคะแนนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( ฺ Bestปี 2562 ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 54.99 KB 462
ผลสอบเรียงคะแนนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( ฺ Bestปี 2562 ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 52.52 KB 560
ผลสอบเรียงคะแนนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( ฺ Bestปี 2562 ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 53.04 KB 514
ผลสอบเรียงคะแนนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( ฺ Bestปี 2562 ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 57.9 KB 646
ผลสอบเรียงคะแนนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( ฺ Bestปี 2562 ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 59.15 KB 683
ผลสอบเรียงคะแนนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( ฺ Bestปี 2562 ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 57.85 KB 605
ผลสอบเรียงคะแนนเฉพาะระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ( ฺ Bestปี 2562 ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.07 KB 361
ผลสอบเรียงคะแนนเฉพาะระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ( ฺ Bestปี 2562 ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.32 KB 399
ผลสอบเรียงคะแนนเฉพาะระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ( ฺ Bestปี 2562 ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 36.69 KB 499
เกียรติบัตรรางวัลชมเชยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Unkown Document ขนาดไฟล์ 311.52 KB 356
เกียรติบัตรรางวัลชมเชยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Unkown Document ขนาดไฟล์ 311.48 KB 371
เกียรติบัตรรางวัลชมเชยระดับประถมศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 311.51 KB 360