ผลงานความภูมิใจ
กองทุนการออมแห่งชาติ มาให้ความรู้และรับสมัครสมาขชิก กอช. เกี่ยวกับการออม ร่วมกับธนาคารออมสิน สาขาประตูน้ำขอนแก่น นำโดย นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ