ผลงานความภูมิใจ
ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางรัฐศาสตร์ โครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ 9 พ.ศ.2561 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ได้รับถ้วยรางว้ลของพณฯพลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี