ผลงานความภูมิใจ
การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงิน กับธนาคารแห่งประเทศไทย โดยนายศุภพล วัฒนศิริเวช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6